“ทำไมคุยกับคนนี้แล้วรู้สึกดีจัง” โดย โยชิดะ ฮิซุโนะริ

Main Article Content

สมาน อัศวภูมิ

Abstract

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียน


โยะชิดะ ฮิซะโนะริ เป็นนักจัดรายการวิทยุที่สถานีวิทยุนิปปง บรอดคาสติ้ง ซิสเต็ม และ นิตะมินะ เรดิโอ” เกิดที่โตเกียว เมื่อ ค.ศ. 1975  สำเร็จการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอ เคยได้รับรางวัลกาแล็กซี สาขาผู้จัดรายการวิทยุ 2012 และเป็นผู้บริหารบริษัทโทน คอนเนคต์ ติดต่อเขาได้จาก twitter:@yoshidahisanori


          หนังสือเล่มนี้แปลโดย โยซุเกะ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Book Review

References

โยะชิดะ ฮิชะโนะริ. (2017). ทำไมคุยกับคนนี้แล้วรู้สึกดีจัง. แปลโดยโยซุเกะ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วีเสิร์น.