กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ข้อพิจารณาตามกรอบประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล