กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กลไกการขับเคลื่อนศักยภาพขีดความสามารถของผู้สูงอายุ โดยบูรณาการหลักพุทธธรรม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF