กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริการองค์การ ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิม ตามความคาดหวังของผู้บริโภค ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF