กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2550-2552 ที่มีต่อคุณภาพกาไร และการตอบสนองของนักลงทุนของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF