กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเพิ่มความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF