1.
ชัยภูมิอ-, ยลวิลาศว, เขื่อนแก้วย, พิมพิศาลส. The Development of Cultural Tourism Information System for Special Economic Zones in Nong Khai, Nakhon Phanom and Mukdahan. J Roi Et [Internet]. 2019Aug.30 [cited 2020Aug.11];13(2):149-5. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/reru/article/view/165871