[1]
แก้วมณีชัยศ. and เพ็งสวัสดิ์ว., “Effective Time Management of School Directors: Causal Factors”, J Roi Et, vol. 13, no. 2, pp. 215-226, Aug. 2019.