[1]
ประชามิ่ง ส., พิมขาลี ณ., and อุดมสันต์ น., “The Language Used To Communicate Via Chat Application Line”, J Roi Et, vol. 11, no. 2, pp. 80–89, Dec. 2017.