[1]
พวงสมบัติก., แสงพรหมน., เสนารัตน์เ., and เสนารัตน์ส., “The Development of Mathematics Exercises Entitled, ‘Integer System’ for Grade 7 Students”, J Roi Et, vol. 11, no. 2, pp. 1-7, Dec. 2017.