[1]
ไวยารัตน์ อ. and แสงงาม ก., “Self – Esteem Enhancing for Adolescent”, J Roi Et, vol. 12, pp. 74–82, Mar. 2019.