[1]
เพ็ญศักดิ์ณุสรณ์ พ. and สินจินดาวงศ์ ส., “THE GUIDELINES FOR INSTRUCTIONAL DEVELOPMENT OF BUDDHISM SUNDAY SCHOOL”, J Roi Et, vol. 12, no. 2, pp. 219–227, Dec. 2018.