[1]
พินิจส. and สุขวัฒนาสินิทธิ์ก., “The Effectiveness of Managerial Accounting Information Affecting Profitability of Business”, J Roi Et, vol. 12, no. 1, pp. 33-44, Jun. 2018.