(1)
ประชามิ่ง ส.; พิมขาลี ณ.; อุดมสันต์ น. The Language Used To Communicate Via Chat Application Line. J Roi Et 2017, 11, 80-89.