(1)
พินิจส.; สุขวัฒนาสินิทธิ์ก. The Effectiveness of Managerial Accounting Information Affecting Profitability of Business. J Roi Et 2018, 12, 33-44.