[1]
ลิ่มเนี่ยว ท. and มันตะสูตร ป., “Motivation to be athletes representing Satun province”, JRBAC, vol. 13, no. 2, pp. 75–84, Dec. 2018.