[1]
ยูงทอง ป., มนัสทรง ช., and วิกรัยพัฒน์ ต., “ Ltd”., JRBAC, vol. 13, no. 2, pp. 61–74, Dec. 2018.