[1]
เอี่ยมสินธร พ. and เจริญศรี ศ., “ Ltd”., JRBAC, vol. 13, no. 2, pp. 1–12, Dec. 2018.