[1]
เอี่ยมแสน อ., วรรธนาคม น., and แสนเสนาะ ส., “Learning management model to develop creative thinking of secondary students in Bangkapi District”, JRBAC, vol. 13, no. 1, pp. 25–34, Aug. 2018.