ประกาศปิดปรับปรุงเครื่องแม่ข่าย ระยะเวลาตั้งแต่ 4-20 มกราคม 2565
ในระยะเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถใช้งานเว็บได้ทั้งหมดเนื่องจากข้อมูลมีปริมาณมากในการ migrate ระบบถ้าเปิดให้ระบบทำงานด้วยต้องสำรองเป็นข้อมูลหลายชุดทำให้เพิ่มระยะเวลาในการปรับปรุงระบบอีก 5-6 วัน ทางทีมจึงเลือกวิธีนี้เพื่อทำให้การเปิดระบบทำได้เร็วที่สุด

รายละเอียดการปรับปรุง
1. ปรับเป็น login กลางโดยใช้ email และ password เดียวทั้ง 14 โดเมน (ลดความซ้ำซ้อนสำหรับจำ password)
2. เปลี่ยนเป็น ojs version 3.3.0-8 (ล่าสุด)
3. reviewer สามารถ save draft ได้
4. อื่นๆ

สามารถติดต่อรับ-ส่งบทความ และอื่น ๆ ทางอีเมลวารสาร ่journalofrbac@gmail.com ค่ะ