วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย (Journal of politics, administration and law)
Return to Article Details สารบัญ Download Download PDF