วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย (Journal of politics, administration and law)
Return to Article Details Strategy and Innovation Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล