วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย (Journal of politics, administration and law)
Return to Article Details The Management of Foreign Workers in Fishery Sector of Thailand Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล