การเมือง การบริหาร และกฎหมาย ประเทศไทย

Announcements

ประกาศปิดรับบทความ (ชั่วคราว)

2021-05-07

เนื่องจากปี 2564 นี้มีผู้สนใจส่งบทความเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์เป็นจำนวนมาก จึงทำให้วารสารมีบทความเต็มจำนวนสำหรับการเผยแพร่ในปี 2564 กองบรรณาธิการจึงขอปิดรับบทความชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เพื่อให้การบริหารจัดการมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index: TCI) ทั้งนี้ ผู้เขียนที่ส่งบทความเข้ามาในระบบ ThaiJo ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 สามารถใช้งานได้ตามปกติ หากมีข้อสงสัย ท่านสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 0-3810-2369 ต่อ 150, 115 หรืออีเมล polscilawjournal@gmail.com

Read more about ประกาศปิดรับบทความ (ชั่วคราว)

Current Issue

Vol. 12 No. 2 (2020): พฤษภาคม-สิงหาคม 2563
Published: 2021-02-01

บทความวิจัย

View All Issues

Journal of Politics, Administration and Law

Objectives

  1. To promote and disseminate academic works and viewpoints relating to political science. Public administration, law and related fields.
  2. To be a source of scholarly discussion, research publication, and practical

Viewpoints from local issues in Thailand and worldwide

  1. To be a repository of research literature and information for every education level.

 Journal of Politics, Administration and Law has a particular interest in the link

between political science, public administration theory and practice, law and a wide range of relevant themes. The journal also provides a professional forum for reporting on new experiences, new thinking and new ways of working among students, scholars, practitioners, policy shapers and socio-political activists. The journal is published three issues a year

(January-April, May-August and September-December)

          The Editorial Board welcomes the submission of research articles, review and seminar reports from the field of political science, public administration, law and related fields for publication from both academic and professional authors. Manuscript in English is also welcome. The manuscript must be sent to the Editorial Board and the author should consult notes for contributors appeared at the back cover of each issue. All manuscripts submitted will be subject to rigorous double-blind reviewing.