-, -. ประวัติผู้เขียน และส่วนท้าย. Journal of Mekong Societies, v. 7, n. 1, 11.