[1]
สุทธิสีมา ว. ., “การพัฒนาตัวชี้วัดนวัตกรรมสื่อของไทย”, J Mass Communication, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 60–91, มิ.ย. 2022.