[1]
ณ นคร เ. และ ธนพรรณสิน ณ. ., “รูปแบบการสื่อสารของแฟนคลับนักแสดงซีรี่ส์โทรทัศน์ไทยชายรักชาย”, J Mass Communication, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 355–380, มิ.ย. 2022.