ณ นคร เ.; ธนพรรณสิน ณ. . รูปแบบการสื่อสารของแฟนคลับนักแสดงซีรี่ส์โทรทัศน์ไทยชายรักชาย. วารสารการสื่อสารมวลชน, Chiang Mai, Thailand, v. 10, n. 1, p. 355–380, 2022. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/article/view/253323. Acesso em: 1 ธ.ค. 2022.