(1)
สุทธิสีมา ว. . การพัฒนาตัวชี้วัดนวัตกรรมสื่อของไทย. J Mass Communication 2022, 10, 60-91.