(1)
กล้าสุคนธ์ ว.; ทวีกุล ศ. . ผลกระทบของมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ต่อโอกาสในการเป็นจุดหมายการถ่ายทำภาพยนตร์ของภูมิภาคหลัง COVID -19. J Mass Communication 2022, 10, 235-260.