(1)
ปัญญานันท์ ธ. .; วรรณพฤกษ์ ถ. . ผีผู้ชายกับความอ่อนแอของความเป็นชายในสังคมปิตาธิปไตยไทย กรณีศึกษา ภาพยนตร์เรื่อง โรงแรมผี (2545) เดอะเลตเตอร์ เขียนเป็นส่งตาย (2549) และ ผีไม้จิ้มฟัน (2550). J Mass Communication 2022, 10, 325-354.