[1]
สุทธิสีมา ว. 2022. การพัฒนาตัวชี้วัดนวัตกรรมสื่อของไทย. วารสารการสื่อสารมวลชน. 10, 1 (มิ.ย. 2022), 60–91.