[1]
ณ นคร เ. และ ธนพรรณสิน ณ. 2022. รูปแบบการสื่อสารของแฟนคลับนักแสดงซีรี่ส์โทรทัศน์ไทยชายรักชาย. วารสารการสื่อสารมวลชน. 10, 1 (มิ.ย. 2022), 355–380.