กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยพยากรณ์การใช้งานการพาณิชย์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล