[1]
เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ ก., “การวิเคราะห์เชิงเปรียบต่างระหว่าง“กริยารูป teiku” ในภาษาญี่ปุ่น และ ‘กริยา + ไป’ ในภาษาไทย: ข้อเสนอแนะสำหรับพัฒนาการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เรียนชาวไทย”, JLA, ปี 21, ฉบับที่ 1, น. 24–58, มิ.ย. 2021.