[1]
คำภา อ., “การเมืองวัฒนธรรมของ “อุดมการณ์ชาติพันธุ์ไทย”: ความเป็นไทยที่ (เคย) กดทับ “อาหารเจ๊ก” ‘อาหารลาว’ ”, JLA, ปี 21, ฉบับที่ 2, น. 453–471, ธ.ค. 2021.