[1]
ตั้งดิลกธนากุลจ., ตัญศิริค., และ สังขมานอ., “การขยายหน้าที่เชิงไวยากรณ์ของคำว่า เวลา ในภาษาไทย”, JLA, ปี 20, ฉบับที่ 1, น. 141-164, มิ.ย. 2020.