[1]
อินทะสีว., “วิกฤตนิวเคลียร์เกาหลีเหนือ: กรณีศึกษาการแก้ไขวิกฤต ภายใต้การทูตพหุภาคี”, JLA, ปี 20, ฉบับที่ 1, น. 1-18, มิ.ย. 2020.