[1]
งามจิตรเจริญว., “บทวิพากษ์ปรัชญาภควัทคีตา”, JLA, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 32-47, 1.