[1]
อยู่ประยงค์ธ., “การใช้ภาษาไทยและวิธีเรียนภาษาไทยของนักศึกษานานาชาติโครงการไทยศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”, JLA, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 137-154, 1.