[1]
ชูติกมลธรรม ช., “ประวัติศาสตร์ของความซึมเศร้า จาก Melancholia สู่ Depression”, JLA, ปี 19, ฉบับที่ 1, น. 169–195, มิ.ย. 2019.