[1]
ชูติกมลธรรมช., “ประวัติศาสตร์ของความซึมเศร้า จาก Melancholia สู่ Depression (History of Depression: From Melancholia to Depression)”, JLA, ปี 19, ฉบับที่ 1, น. 169-195, มิ.ย. 2019.