[1]
วินิจจะกูล ธ., “อ่าน Imagined Communities ของ Benedict Anderson หรือ IC ของ ‘ครูเบ็น’”, JLA, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 163–193, ต.ค. 2013.