[1]
วินิจจะกูลธ., “อ่าน Imagined Communities ของ Benedict Anderson หรือ IC ของ "ครูเบ็น"”, JLA, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 163-193, 1.