[1]
พึ่งสุนทรว., “ความลับกับพระราชอำนาจ: การปกปิดและการเปิดโปงในอังกฤษช่วงศตวรรษที่ 17 (Secrecy and the King’s Power: Concealment and Revelation in the 17th-Century England)”, JLA, ปี 19, ฉบับที่ 1, น. 1-22, มิ.ย. 2019.