พึ่งสุนทรว. (2019) “ความลับกับพระราชอำนาจ: การปกปิดและการเปิดโปงในอังกฤษช่วงศตวรรษที่ 17 (Secrecy and the King’s Power: Concealment and Revelation in the 17th-Century England)”, วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 19(1), น. 1-22. doi: 10.14456/lartstu.2019.1.