คำภา อาสา. 2021. “การเมืองวัฒนธรรมของ “อุดมการณ์ชาติพันธุ์ไทย”: ความเป็นไทยที่ (เคย) กดทับ “อาหารเจ๊ก” ‘อาหารลาว’”. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 21 (2):453-71. https://doi.org/10.14456/lartstu.2021.34.