ชูติกมลธรรมชนกพร. 2019. “ประวัติศาสตร์ของความซึมเศร้า จาก Melancholia สู่ Depression (History of Depression: From Melancholia to Depression)”. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19 (1), 169-95. https://doi.org/10.14456/lartstu.2019.8.