พึ่งสุนทรวิศรุต. 2019. “ความลับกับพระราชอำนาจ: การปกปิดและการเปิดโปงในอังกฤษช่วงศตวรรษที่ 17 (Secrecy and the King’s Power: Concealment and Revelation in the 17th-Century England)”. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19 (1), 1-22. https://doi.org/10.14456/lartstu.2019.1.