ตั้งดิลกธนากุลจ.; ตัญศิริค.; สังขมานอ. การขยายหน้าที่เชิงไวยากรณ์ของคำว่า เวลา ในภาษาไทย. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, v. 20, n. 1, p. 141-164, 30 มิ.ย. 2020.